TÄRKEÄ LUONTOKUVAUKSEEN LIITTYVÄ ENNAKKOPÄÄTÖS KKO:STA

Luontovalokuvaaja voitti korkeimmassa oikeudessa: metsokuvasta fotorealistisen öljyvärimaalauksen tehnyt ja myyntiin tarjonnut vastaaja tuomittiin tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoihin ja maksamaan hyvitystä.

KKO:n 28.3.2018 tekemä päätös perusteluineen on luettavissa linkistä: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1522160201762.html

Uutisia